Hvor langt tid et stråtag kan holde er et åbent spørgsmål. Jeg plejer at sige at det kan holde et sted mellem 30 og 90 år, ud fra at jeg i min tid som tækkemand har udskiftet tage der har holdt den tid. En tommelfingerregel siger dog at en sydside holder 35 år og en nordside 45 år.

Et stråtag kan imidlertid nedslides hurtigere hvis det ikke vedligeholdes rigtigt.  Her er nogle af de ting man skal være opmærksom på. Som det allervigtigste må nævnes det håndværksmæssige, det er naturligvis vigtigt at taget er oplagt korrekt med det rigtige slidlag samt at taget er syet ordentligt fast ( se mere om dette under tækkearbejdet).

Herefter kommer alle de ting som ejeren af taget selv kan gøre elle være opmærksom på :

  • Rygning.

 

  • Inddækningsbrædder.

 

  • Udskridning af strå.

 

  • Skotterender.

 

  • Beplantning i nærheden af taget.

 

  • Taghældnin

Rygningen / mønningen skal men være meget opmærksom på, jeg er tit ude for at folk har ladet deres rygning ligge alt for længe og først når strå fra taget begynder at falde ned ringer man til tækkemanden, når det er kommet så vidt kan det tit blive en dyr fornøjelse idet det så kan være nødvendigt at sy en ny række strå på foroven. Vær opmærksom på når kragetræerne ligger ind mod selve stråtaget, så skal rygningen udskiftes. En halmrygning holder ca. 5 år.

Inddækningsbrædder ved skorsten og kviste skal være hele og ligge helt op imod skorsten eller kvist. Afhængig af hvad materiale de er lavet af bør de udskiftes ca. hvert 10 år.

Efterse jævnligt taget for ujævnheder eller udskridning af strå, forekommer noget sådan bør man få en fagmand til at udbedre dette hurtigst muligt, i modsat fald risikere man at vinden får fat og laver nogle ærgerlige huller i taget.

I skotterender samler sig tit visne blade m.m. Man kan lige så forsigtigt med en plastikrive fjerne dette og herved undgå at det holder på vandet og stråene rådner væk.

Det er naturligvis en god ide at have træer omkring huset til at tage af for vinden, men grenene må ikke række ind over taget, dels fordi man risikere at når det blæser kan grenene nå tagfladen, men også blade m.m. lægger sig på taget og holder på fugten. Slyngplanter, roser og små prydbuske op af væggen ser naturligvis smukt ud, men vær opmærksom på at få dem beskåret inden de når op i taget.

Taghældningen har også en betydning for tages levetid , jo større taghældning jo bedre for så løber vandet hurtigere af. Dette ses tydeligt på toppen af kviste som ofte nedslides hurtigere end resten af taget.