Gode råd når du skal have nyt stråtag.

 

For at opnå et godt  samarbejde med tækkemanden omkring udskiftning af stråtag, er det vigtigt at der ikke opstår misforståelser undervejs i arbejdet. Her følger en vejledning på hvad man selv kan gøre, hvad man kan forvente, samt hvad tækkemanden forventer.

 Læs om følgende punkter:

· Hvordan skal mit tag se ud når det er færdigt.

· Indhentning af tilbud.

· Er der noget man kan gøre selv.

· Accept af tilbud.

 

Hvordan skal mit tag  se ud når det er er færdigt…

De første overvejelser man bør gøre sig er hvordan man ønsker det færdige resultat. Skal det være vandret skåret tagskæg eller vinkelret, vindskeder kan også laves på forskellige måder, ønskes der specielle udformninger mht. kviste og svoller ? De fleste tækkemænd har deres egen måde at udføre disse ting på, men kan naturligvis også udforme det efter dine ønsker. Beskriv evt. med billeder eller tegninger hvad du selv synes ser bedst ud. Jeg giver gerne gode råd med hensyn til hvad der ser pænt ud til dit hus.

 

Accept af tilbud

Når du har accepteret tilbudet sender jeg en bekræftelse på det vi har aftalt. Da vi er meget afhængige af vejret kan det være svært at overholde en bestemt startdato, normalt har jeg dog indkalkuleret nogle vejrligsdage m.m. således at vi nogenlunde rammer den uge der er aftalt i tilbudet. Ca. 1 uge før jeg ankommer vil du blive kontaktet med en eksakt startdato.

 

Inden tækkemanden kommer

Vi forsøger naturligvis altid at være så forsigtige som muligt, men uheld kan opstå. Det er vigtigt at vi har god plads omkring huset. Flyt blomsterkrukker ol. Har man monteret lamper, altankasser m.m. påhuset er det en god ide at nedtage dem medens arbejdet står på. Planter der står langs facaden kan med fordel beskæres og bindes tæt ind til huset. Mange opbevarer ting og sager på loftet, og specielt under nedtagning af det bestående tag vil en mass skidtdrysse ned, det vil derfor være en god ide at dække af med plastik. Jeg fjerner selv det grove, hovedrengøring på loftet er dog ikke medtaget i tilbudet. Hvor meget der kræves kan du aftale med mig, så det er på plads når vi starter.

 

Når arbejdet er i gang..

Imens arbejdet er i gang tager jeg ansvaret for afdækning, hvis en presenning blæser af eller andre uheld opstår uden for arbejdstid skal du blot kontakte mig så vil jeg efter bedste evne søge at udbedre fejlen. For at få en lige gennemgående lægte til tagskægget kan det undertiden være nødvendigt at fjerne nogle mursten eller brædder mellem tagskægget og remmen, hvorved der efterlades en åbning mellem rem og tagskæg, tillukning af denne åbning er normalt ikke medtaget i tilbudet. Hvis du har evt. ændringer undervejs, f.eks. en ekstra kvist, udhæng ved dør eller lignende, kan jeg straks beregne en pris på dette.

 

Når arbejdet er færdigt …

Vi sørger altid for at der er ryddet pænt op inden vi aflevere det færdige tag. Til slut vil vi i fællesskab gennemgå det færdige tag, og hvis mine kritiske øjne har overset noget kan det blive rettet med det samme. Skulle der senere vise sig at være fejl på det udførte arbejde er jeg naturligvis mit ansvar bevidst og fejlen vil blive rettet.